Dhanushkodi

A.P.J. Abdul Kalam

أ. عبد الكلام عالم وسياسي هندي خدم بلاده كرئيس من 2002 إلى 2007.

إقرأ المزيد